За нас

Consilatio Care, в сътрудничество с фирма, принадлежаща към Samariterbund в Австрия, осигурява квалифициран и доверен персонал, работещ въз основа на частна дейност от Словакия, Унгария, Румъния, Полша, Чехия и България за извършване на грижи в Австрия.

24-часова грижовност

Това са често ежедневни дреболии, които трудно се управляват и заради тях хората решават да останат в домашната среда. 24-часовата грижа осигурява помощ в домакинството и съпровод при осъществяване на ежедневните дейности, както и при изпълняване на интереси.