24-часова грижовност

Това са често ежедневни дреболии, които трудно се управляват и заради тях хората решават да останат в домашната среда. 24-часовата грижа осигурява помощ в домакинството и съпровод при осъществяване на ежедневните дейности, както и при изпълняване на интереси.